Hur gick det till?

Två klubbar, Klub přátel Karlových Varů (Karlsbads Väl) och Katrineholms Språk- och Kulturklubb bestämde sig en vacker dag sommaren 2003 att samarbeta. Men på vilket sätt ska samarbetet ske visste man då ingenting om.

Först kom ideén med en utställning om Karlsbad i Katrineholm. Den kommer att äga rum i Katrineholms bibliotek från 7. april till 10. maj 2005. Men man kan nå människans hjärta också på andra sätt än med hjälp av bild och text. T. ex. musik har också en sådan förmåga att locka fram känslor, lycka och glädje, som kan leda till ett internationnelt vänskap.

Från 8. till 16. april kommer Katrineholmare och Karlsbadsbor att mötas på flera olika ställen i Katrineholm och dess närmaste omgivning. Under varje evanemang möts både svenska och tjeckiska musiker, där båda har var sin del av konserten och sedan kommer de att musicera tillsammans.

Människor kan visst förstå varandra, trotts att de inte talar samma språk!

Arrangemanget sker under samverkan med Tjeckiska Ambassaden i Stockholm och Tjeckiska Centret.